Ondernemingsanalyse

De missie van CPW organisatie advies is de resultaten van haar klanten te verbeteren. Wij realiseren dit in drie stappen:

Fase l: analyse

Wij starten met het in kaart brengen van de huidige situatie, analyse van de resultaten van de onderneming in de afgelopen jaren en interviews met medewerkers. Wij maken als het ware een foto van uw onderneming. Zo betrekken wij medewerkers in een vroeg stadium bij komende veranderingen. Dit bewustwordingsproces is belangrijk om draagvlak te verkrijgen.

Fase ll: advies

De uitkomsten van de analysefase én de visie van de ondernemer werken wij uit in verschillende alternatieven. Daarna werken wij een verbeterplan uit; vaak heeft dit de vorm van een nieuw ondernemingsplan. Pas na akkoord door het verantwoordelijk management gaan wij feitelijk uitvoeren.

Fase lll: uitvoering

De implementatie van de plannen. Samen met het management en de medewerkers implementeren wij de plannen. Wij doen dit via coaching en begeleiding van de medewerkers. Uiteraard richten wij ons eerst op quick wins. De uitvoering van de plannen gebeurt gestructureerd en met een strakke planning. Er zijn daarom duidelijke toetsmomenten die betrekking hebben op de processen en de begeleiding van de medewerkers.

Voorbeelden van te realiseren doelen zijn:

  • Betere benutting van personeel en informatietechnologie;
  • Beter procesmanagement: verschillen in bestaande processen isoleren en gemeenschappelijke delen versterken;
  • Doorlooptijden verkorten door overbodige activiteiten en wachttijden te schrappen;
  • Overdrachtmomenten tussen medewerkers / afdelingen minimaliseren;
  • Kwaliteitsverbeteringen in het proces doorvoeren.

CPW organisatie advies maakt in overleg met u een planning, wanneer welke onderdelen opgeleverd moeten worden. Projecten duren nooit langer dan nodig is en u houdt de kosten in de hand.

U wilt dat uw resultaten ook verbeteren? Neem dan contact op met CPW organisatie advies voor een vrijblijvend gesprek waarbij we de verschillende mogelijkheden bespreken.

Voorbeelden van resultaatverbetering? Ga naar de pagina cases met resultaat.

 Cris Weijmans heeft in korte tijd het team opnieuw ingericht
met duidelijke toewijzing van taken en bevoegdheden.
Het team is hierdoor slagvaardiger geworden.
foto Cris Weijmans