Accountancy

De administratieve rompslomp van een onderneming is voor sommige ondernemers een noodzakelijk kwaad. CPW organisatie advies biedt u de mogelijkheid om de administratie en het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld de belastingdienst voor haar rekening te nemen. Wij kunnen voor u de financiële administratie verzorgen of op basis van uw administratie periodieke rapportages samenstellen.

 Cris Weijmans is managerial zeer deskundig.
Hij weet welke doelen hij wil bereiken (zowel inhoudelijk als organisatorisch) en zet vervolgens hierop de mensen en middelen in.
Zo bereikt hij veel in korte tijd, waaronder kwalitatief goede managementinformatie.
foto Cris Weijmans