Ondernemersplan

Markten veranderen voortdurend: producten en diensten van concurrenten, activiteiten van afnemers, nieuwe technologieën, andere wettelijke vereisten, sociale verplichtingen. Een goed ondernemersplan is daarom de basis van succesvolle bedrijven.


Als ondernemer hebt u veel vragen. Een goed ondernemersplan geeft de antwoorden. Wij maken en analyseren scenario's, waarmee u de bouwstenen krijgt aangereikt voor beleid. Om visie te ontwikkelen. Of een andere financieringsstructuur te kiezen. Andere huisvesting. Investeringsbeslissingen in personeel.

Als ondernemer kunt u ook voor vragen staan, zoals;

 • Waar wil ik dat mijn bedrijf staat over een paar jaar?
 • Reageren we snel genoeg op de bewegingen van de markt?
 • Is het verstandig te groeien door overname van een andere onderneming?
 • Welke activiteiten doen we zelf, welke besteden we uit (outsourcen)?
 • Wat is mijn onderneming waard?
 • Hoe kan ik mijn bedrijfsresultaten duurzaam verbeteren?
 • Hoe verkrijg ik de best mogelijke informatie om mijn bedrijf te sturen?

Het plan vormt een leidraad voor de invulling en rol van het personeel, de marketing en de financiële ontwikkeling van de onderneming. Dit laatste punt is belangrijk voor banken bij kredietaanvragen; CPW organisatie advies kent de vereisten van banken "van binnenuit". Maar het belangrijkste is dat u als ondernemer weet hoe u ervoor staat en welke weg u de komende planperiode inslaat. Wij besteden óók aandacht aan het monitoren op de behaalde resultaten. Zó kunt u beter aansturen.

Wat bereikt u met een ondernemingsplan? Door een ondernemingsplan te maken ontstaat er voor de onderneming verbetering in resultaat en aansturing.
Het verbeteren van uw resultaat ontstaat door:

 • Focus op de meest kansvolle marktsegmenten
 • Productontwikkeling conform de marktbehoeften
 • Effectief relatiemanagement
 • Integraal verbeteringsmanagement voor de bedrijfsvoering
 • Breed gedragen kostenbeheersing

Het verbeteren van de aansturing ontstaat door:

 • Prioriteiten stellen op basis van gekozen strategie
 • Snel inhaken op gewijzigde omstandigheden
 • Persoonlijke doelen stellen
 • Vermijden van ad hoc besluitvorming

Het opstellen van een ondernemersplan geeft u inzicht in uw positie en de haalbaarheid van de door u geformuleerde doelen.

Na het opstellen van het ondernemersplan is het belangrijk de resultaten te monitoren: Hoe staat het met de realisatie van de plannen? Moeten de plannen bijgesteld worden?
CPW organisatie advies biedt u de mogelijkheid het monitoren van de resultaten voor haar rekening te nemen.

Zie ook periodieke rapportages.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met CPW organisatie advies, wij informeren u over de mogelijkheden.

 Cris Weijmans heeft in korte tijd het team opnieuw ingericht
met duidelijke toewijzing van taken en bevoegdheden.
Het team is hierdoor slagvaardiger geworden.
foto Cris Weijmans